Obojživelníci a plazi

V sekci obojživelníci a plazi Vám nabízíme věrné kopie 22 ks dnes již většinou chráněných živočichů. Jedná se o odlitky pořízené ze zoologických preparátů, provedené moderními materiály a technologií. Odlitky živočichů jsou zhotoveny z mramoritu a epoxidové pryskyřice a jsou umístěny na přírodním podkladu. Celý model je usazen na dřevěné podložce a zespodu označen štítkem s rodovým a druhovým názvem příslušného živočicha. Kolekce obsahuje 22 obojživelníků a plazů v životní velikosti a všechny modely jsou ručně barveny podle typických zástupců jednotlivých druhů. Tyto trojrozměrné modely poskytují věrnou představu o daném živočichu a celá kolekce je ucelený soubor, který lze uplatnit jako školní pomůcky pro názornou školní výuku zoologie a pro muzejní výstavy a expozice.

Vaši objednávku zašlete e-mailem, případně poštou do sídla firmy nebo telefonicky (viz. Kontakt).

číslo položky foto popis cena
030MO Skokan hnědý (Rana temporaria)
velikost 7 cm
1100 Kč
031MO Skokan ostronosý (Rana arvalis)
velikost 6 cm
1150 Kč
032MO Skokan zelený (Rana esculenta)
velikost 6 cm
1050 Kč
033MO Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)
velikost 10 cm
1300 Kč
034MO Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
velikost 7 cm
1200 Kč
035MO Ropucha obecná (Bufo bufo)
velikost 11 cm
1250 Kč
036MO Ropucha zelená (Bufo viridis)
velikost 7 cm
1200 Kč
037MO Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
velikost 6 cm
1200 Kč
038MO Kuňka obecná (Bombina bombina)
velikost 4 cm
1150 Kč
039MO Rosnička zelená (Hyla arborea)
velikost 4 cm
1200 Kč
040MO Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
velikost 16 cm
1100 Kč
041MO Čolek velký (Triturus cristatus)
velikost 13 cm
1200 Kč
042MO Čolek obecný (Triturus vulgaris)
velikost 9 cm
1000 Kč
043MO Čolek karpatský (Triturus montandoni)
velikost 8 cm
1150 Kč
044MO Čolek horský (Triturus alpestris)
velikost 8 cm
1250 Kč
045MP Želva bahenní (Emys orbicularis)
velikost 21 cm
2200 Kč
046MP Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
velikost 16 cm
1250 Kč
047MP Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
velikost
13 cm
1150 Kč
048MP Slepýš křehký (Anguis fragilis)
velikost 40 cm
1100 Kč
049MP Užovka obojková (Natrix natrix)
velikost 78 cm
1700 Kč
050MP Zmije obecná (Vipera berus)
velikost 80 cm
1250 Kč
051MP Zmije obecná – černá forma (Vipera berus morpha prester)
velikost 80 cm
1200 Kč
052MP Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)
velikost 6 cm
1200 Kč

Jednotlivé odlitky je možné si po předchozí domluvě prohlédnout v našem ateliéru.