O nás

Firma Jan Jelínek výtvarné návrhy a jejich realizace byla založena v roce 1991. Provádíme výtvarné, restaurátorské a konzervátorské práce v oboru užitého umění, archeologie a antropologie. Naší specializací je zhotovování přesných trojrozměrných odlitků z archeologických a antropologických nálezů při použití nejmodernějších odlévacích postupů a materiálů. Orientujeme se rovněž na výrobu dioramat pro výstavní účely a na tvorbu vědeckých rekonstrukcí v oboru archeologie a antropologie, při nichž spolupracujeme s předními našimi odborníky ve výše uvedených oborech. Naše firma se rovněž zaměřuje na výrobu zoologických modelů (obojživelníků a plazů), které stejně jako archeologické odlitky a vědecké rekonstrukce lze využít jako školní pomůcky.

Pracovníci firmy získali odborné vzdělání na ŠUŘ v Brně a na Pennsylvania University odd. antropologie, zaměřené na výrobu odlitků archeologických a antropologických nálezů. Vysoká kvalita a profesionalita odvedené práce získaly firmě spokojenost zákazníků u nás i v zahraničí.

Výsledky naší práce jsou presentovány v četných muzejních expozicích a na výstavách v České republice (MZM Brno, Národní muzeum Praha, Muzeum Kroměřížska, OVM Kolín, OVM Šumperk, OVM Vsetín, MÚ Ivančice ) a v zahraničí (Slovenské Národní Muzeum Antol, Báňské muzeum Banské Štiavnica, American Museum of Natural History, Michigan University, University of Seoul, Deutsches Historisches Museum Berlin, Landesmuseum Halle).