Školní pomůcky

V této sekci bychom Vás rádi upozornili na naše modely a odlitky, které lze použít pro názornou školní výuku jako školní pomůcky.

Školní pomůcky pro výuku dějepisu

Vytvořili jsme pro Vás vědecké rekonstrukce vzhledu nejstarších hominidů,které lze použít jako školní pomůcky při výuce dějepisu. Tyto rekonstrukce nám názorně ukazují, jak pravěký člověk vypadal a jak se lišil od dnešního moderního člověka.

Dále jsme pro Vás vytvořili několik sad pravěkých nástrojů. Jednotlivé sady representují výrobní nástroje používané konkrétním vývojovým druhem v určitém historickém období.

Školní pomůcky pro výuku dějepisu, dějin umění a pod.

Vytvořili jsme pro Vás několik sad pravěkého umění. V jednotlivých kolekcích, které representují konkrétní historické období, jsou zastoupeny významné nálezy pravěkého umění té doby. Trojrozměrné odlitky pravěkých originálů nám dají dokonalou představu o výtvarném umění pravěkého člověka a mohou sloužit jako školní pomůcky při výuce dějepisu, dějin umění a pod.

Z jednotlivých vědeckých rekonstrukcí a odlitků lze kombinovat sestavy, které nám vypoví jak ten konkrétní pravěký člověk vypadal, jaké nástroje používal a jaké vyráběl umělecké předměty.

Např.


Homo sapiens sapiens

nástroje lovců mamutů

paleolitické umění

Školní pomůcky pro výuku zoologie

Nabízíme Vám 22 modelů dnes již většinou chráněných obojživelníků a plazů a 10 modelů sladkovodních ryb. Jedná se o odlitky ze zoologických preparátů ve skutečné velikosti a jako takové jsou vynikající jako názorné školní pomůcky při výuce zoologie či přírodovědy.