Vědecké rekonstrukce

Tyto trojrozměrné vědecké rekonstrukce nejstarších hominidů v životní velikosti nám poskytují dokonalý přehled a představu jak vypadali naši nejstarší předkové. Veškeré rekonstrukce jsou provedeny na základě konkrétních antropologických nálezů ve spolupráci s předními odborníky v oboru antropologie.

Mohou sloužit jak k vědeckým tak výstavním a jako školní pomůcky i k vzdělávacím účelům. Šest unikátních vědeckých rekonstrukcí (Australopithecus afarensis, Australopithecus boisei, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens) vytvořených na základě konkrétních antropologických nálezů a posledních poznatků v oboru antropologie a paleoantropologie reprezentuje ucelenou kolekci vývojových typů a názorně nám ukazuje změny ve vývoji člověka. Rekonstrukce jsou vyrobeny ze sádry nebo epoxidové pryskyřice dle přání zákazníka.

Vaši objednávku zašlete e-mailem, případně poštou do sídla firmy nebo telefonicky (viz. Kontakt).

číslo položky foto popis cena
VR012 Australopithecus afarensis
Tato rekonstrukce vzhledu byla provedena na základě lebky rekonstruované na Berkely University, Institute of Human Origins (California, USA) podle nálezů z Afaru (Ethiopia) a Laetoli (Tanzania). Stáří nálezů je 3 – 3,5 mil. let, a patří k nálezům nejstarších známých dvounohých hominidů. Jejich mozková kapacita byla okolo 400 cm3. Rekonstrukce byla provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR013 Australopithecus boisei
Tato rekonstrukce vzhledu byla vytvořena na základě téměř kompletního nálezu calvarie označované jako KNM ER 407 z naleziště Koobi Fora, východní Turkana, Kenya. Reprezentuje robustního hominida na okraji vývojové větve, později vyhynulého. Žil ve východní Africe před 1 – 2 mil. let. Jeho mozková kapacita by la okolo 530 cm3. Rekonstrukce provedena podle prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR014 Homo habilis
Tato vědecká rekonstrukce vzhledu druhu Homo habilis byla provedena na základě nálezu lebky OH 24 z rokle Olduvai v Tanzanii ve východní Africe. Jedná se o jeden z nejranějších nálezů druhu Homo habilis a byl nalezen expedicí vedenou M Leakey v r. 1968. Mozková kapacita je okolo 600 cm3. Homo habilis byl první druh, který používal nástroje. Vědecká rekonstrukce byla provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR015 Homo erectus
Rekonstrukce vzhledu je provedena na základě nálezu lebky z naleziště Choukoutien poblíž Beijingu v Číně.Jeho stáří bylo mezi 600 000 – 200 000 lety a jeho mozková kapacita 900 – 1100cm3. Vědecká rekonstrukce byla provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR016 Homo sapiens neanderthalensis – Neanderthal Man
Rekonstrukce vytvořená po odborným vedením prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc. podle francouzského nálezu z La Chapelle aux Saints ukazuje vzhled klasického neandrtálce reprezentujícího populaci žijící v západní Evropě před 70 000 – 40 000 lety.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR017 Homo sapiens sapiens
Základem pro vytvoření rekonstrukce vzhledu byl nález lebky z Předmostí na Moravě označované jako Předmostí III. Jednalo se o lovce mamutů z centrální Evropy jejichž stáří je 25000 let př. n. l. Přes některé archaické znaky je již klasifikován jako „moderní člověk“ Rekonstrukce provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Jana Jelínka DrSc.
sádra: 3800 Kč epoxid: 5200 Kč
VR018 Vědecká rekonstrukce Australopithecus afarensis – „Lucy“,
stáří 3,5 mil. let. Výška 110 cm. Vědecká rekonstrukce byla provedena na základě kosterních nálezů z lokality Hadar v Ethiopii objevených v roce 1974. Vědecká rekonstrukce nám ukazuje na základě poměrně velkého množství kosterních nálezů velikost a vzhled jednoho z nejstarších doposud nalezených hominidů. Vědecká rekonstrukce byla provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Zbyňka Šmahela CSc.
Provedení: epoxidová pryskyřice.
70000 Kč
VR020 Vědecká rekonstrukce druhu Homo sapiens Neanderthalensis,
stáří 70 000 – 40 000 let. Výška 165 cm. Reprezentuje vzhled a tělesné proporce charakteristické pro populaci neandertálců žijících v západní a střední Evropě. Rekonstrukce provedena pod odborným vedením prof. RNDr. Zbyňka Šmahela CSc.
Provedení: epoxidovápryskyřice.
60000 Kč
VR022 Soška neandrtálce při výrobě kamenných nástrojů. Velikost: 17 cm.
Provedení: mramorit.
640 Kč